CMC Byggadministration är ett fristående samt på byggmarknaden helt oberoende projekt- och byggledningsföretag med huvudsaklig inriktning mot större hus-, industri- och anläggningsprojekt.

Deras normala uppgifter genom hela projektet är att fungera som projekt-, projekterings- och byggledare, ta fram kostnadsbedömningar och investeringsunderlag, styra projektet avseende tid, kostnad och kvalitet, fungera som Kvalitetsansvarig enligt PBL med mera.

Gå vidare till CMC Byggadministration ABs webbplats här