Eco Air Technologies Ltd är ett företag som liksom Matseco har specialiserat sig på att erbjuda energieffektiva miljölösningar. Företaget marknadsför varumärkena Aircode™ och Aquacode™, framtagna av Svenska Matseco

Gå vidare till Eco Air Technologies Ltds webbplats här