EdgeGuide kan allt, och lite till, om Lotus Software och IBM-plattformar. Deras tjänster spänner över ditt IT-stöds hela livscykel. Från den första analysen och förstudien, till arkitektur och utveckling, till administration och förvaltning.

Gå vidare till EdgeGuides webbplats här