Egmont Kärnan är en del av Egmont koncernen.

Egmont - ett medieföretag med starka varumärken, spännande karaktärer och kreativa medarbetare. Egmonts värld spänner över ett vitt spektrum från magasin, serier och böcker till filmer, TV-program, animering, videor, biografer och interaktiva spel.

Egmont har varit verksamt i Sverige sedan 1921, då Hemmets Journal kom ut med sitt premiärnummer.

Gå vidare till Egmont Kärnans webbplats här