Forwoodkoncernen arbetar direkt samt via helägda dotterbolag med investeringar i odlat ädelträ i Panama.

Sedan 1999 har bolaget direkt eller indirekt förmedlat investeringar i odlad teak till mer än 1 100 företag och privatpersoner. Bolaget har idag drygt 1 000 hektar under förvaltning och ägs av cirka 500 aktieägare.

Forwoods miljöarbete värnar om den biologiska mångfalden och den naturliga djungelfloran, därför äger Forwood även ca 400 hektar med orörd djungel som därmed blir fredad från olaglig avverkning eller svedjebruk vilket skapar ett rikt liv för djungelns alla invånare.

Gå vidare till Forwood ABs webbplats här