Göteborgs maskinteknik AB är ett modernt verkstadsföretag med en bred kundkrets inom industrin. Verksamheten fokuserar på industriunderhåll och service, reparationer och tillverkning av maskindelar

GMT:s reparations- och underhållsverkstad är dimensionerad för att tillgodose den tunga industrins behov. Konstruktiva lösningar och dygnet-runt-service gör GMT till den kompletta verkstadspartnern.

Gå vidare till Göteborgs Maskinteknik ABs webbplats här