Kvalitetskompaniet skall tillföra kundens verksamhet ett mervärde genom att utveckla ledningssystem vad avser kvalitet och miljö.

Kvalitetskompaniet bedriver kursverksamhet med fokus på kvalitets och logistikförbättringar. Deras målgrupp är mindre företag med behov av att komma igång med produktionsförbättringar och kvalitetshöjande åtgärder snabbt och enkelt.

Gå vidare till Kvalitetskompaniets webbplats här