Lehtonen Konsult AB har flerårig erfarenhet av kvalificerad redovisning, bokslutsarbete och deklaration. De är medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Gå vidare till Lehtonen Konsult AB s webbplats här