LN Personal AB arbetar med bemanning och rekrytering inom logistik/industri, teknik, butik och kontor

LN Personal har själva många års erfarenhet av arbete inom Industri, Logistik, Teknik & Kontor samt gedigen erfarenhet inom bemanningsbranschen

Gå vidare till LN Personals webbplats här