Helhetsterapi - Förebyggande hälsovård/rehabilitering

Medvetande gör individens egna resurser. Detta kan göras på olika sätt exempelvis genom samtal, massage eller en kombination av båda alternativen. Orsak&Värkan vill utveckla individens egen förmåga att komma tillbaka, se till att han eller hon är en del av livet och framtiden. Nyckel- ordet är delaktighet inte utanförskap. Kan det vara så lätt?

Gå vidare till Orsak&Värkans webbplats här