Bostadsrättsföreningen Smedensberg är beläget i ett före detta Naturreservat. De första husen byggdes 1988 när Göteborgs stads bostadsbolag fick i uppdrag att uppföra radhus och parhus (151 bostäder) i Backatorp för Brf Smedensberg. Varje hus disponerar, förutom ett förråd, ett eget garage eller carport.

Den unika arkitekturen har fått utmärkelse och när område blev färdigställt 1989 blev det föremål för många studiebesök. Området dokumenterades med en fotoutställning på Landvetter flygplats 1990 som ett exempel på föredömlig arkitektur, planering och utformning.

Gå vidare till BRF Smedensbergs webbplats här