Tertius Home är ett boendekoncept med utgångspunkt att utgöra en boendeform som från början är anpassad efter boendes behov och önskemål.

Tertius Home syftar till att i första hand ge skandinaver en möjlighet till ett attraktivt och tryggt boende med tillgång till boendeservice i Frankrike.

Tertius Home bostäder planeras och marknadsförs av det svenska företaget THP Scandinavia AB och uppförs i samverkan med franska byggföretag.

Gå vidare till THP Scandinavia ABs webbplats här