Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB är ett företag som bedriver konsult-, utvecklings- och utbildningsverksamhet inom bygg och fastighetsområdet. Företaget, som är verksamt i hela Sverige, har sitt huvudkontor i Kungsbacka samt regionkontor i Uddevalla.

Gå vidare till Tom Hansson ABs webbplats här