Logotyper

Vad är essensen av er verksamhet? Affärsidén brukar vara svaret och självklart är det så, men bakom affärsidén ligger även mycket mer tankar, allt från framtidsvisioner och ambitioner, till erfarenhet och kunskap.

Detta är de ingredienser vi anser skall finnas med i alla logotyper. En lyckad logga bör förmedla själva kärnan i en verksamheten. Det skall förutom synas, även ”kännas” – helst ändå ner i tårna!

Vi formger prisvärda och konkurrenskraftiga logotyper med träffsäkerhet och gedigen erfarenhet.

Lite av det vi gjort inom Logotyper