Nyhetsbrev

Vi kan hjälpa er med allt från idéarbete, design, gränssnittsprogrammering, innehållsproduktion, till rekommendation av systemlösning för massutskick och implementering och/eller testutskick via ert nyhetsbrevsystem. Kort och gott kan vi hjälpa er så mycket, eller så lite, som ni själva vill!

Nyhetsbrev är ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå ut med erbjudanden och kommunicera med sina kunder. Dessutom får man omedelbar respons och uppföljningsmöjligheter genom att mottagarens agerande enkelt kan följas och utvärderas.

De flesta nyhetsbrevssystem har mycket lättanvända redigeringsmöjligheter som på ett enkelt sätt låter användaren skriva texter, skapa länkar, addera bilder helt utan förkunskaper. För många kunder räcker det därför att vi sätter upp en (eller ett par) utskicksmallar som vi sedan implementerar i valt system. Kunden kan därefter själv använda mallarna för att sätta samman innehåll till olika utskick och distribuera dem till målgrupper.

Vi tar hand om lite, lagom eller allt

Även om de flesta nyhetsbrevssystem är enkla att editera på egen hand, finns det tillfällen när kunder vill anlita oss även för innehållsproduktionen av varje nyhetsbrev. Antingen arbetar vi utifrån befintliga mallar eller helt fritt med unik layout och koncept/ idéupplägg för just det enskilda nyhetsbrevet. I vissa fall kanske kunden har börjat på egen hand men vill ha någon som vässar till och finslipar de sista detaljerna, eller så finns det inte tid att producera ett visst nyhetsbrev inhouse och då assistera och avlasta personalens arbetsbelastning.

Självklart tar vi gärna hand om hela nyhetsbrevskampanjer om det önskas. Har ni riktigt ont om tid brukar det räcka att vi får över vilka produkter/tjänster som skall promotas och vilken kundgrupp eller vilket syfte som skall uppnås. Därefter tar fram förslag på allt från idé och koncept till publicering och utskick. Självklart gör vi testutskick så ni/vi kan bedöma hur resultatet kommer se ut när det når mottagaren.

Lite av det vi gjort inom Nyhetsbrev