Stark design med kreativ höjd och genomtänkt layout

Professionell och kreativ webbdesign är ett område som vi stolt framhäver lite extra. Vi sätter en ära i att skapa en layout och upplevelse som både våra kunder och våra kunders kunder tycker är alldeles enastående. Vi har mycket lång erfarenhet som formgivare och skapar genomtänkta layouter som varken ger avkall på kreativet eller funktionalitet.

Största vikt ligger vid just era önskemål och vi väger självklart in allt från era värderingar och önskemål om vad webbplatsen skall förmedla, till vilken primär målgrupp ni har till hur er logotyp är utformad.

Vi anser att upplevelsen och intrycket av en webbplats starkt bidrar till om webbplatsen tillför eller förstör för övrig verksamhet. Rätt hanterat blir det ett kraftfullt komplement i den totala företagsidentiteten som i slutändan genererar nya kunder.

När vi är färdiga med att visualisera en föreslagen layout, kommer ni att få ett designdokument innehållande ett designförslag på hur er framtida webbplats kan se ut tillsammans med en utförlig beskrivning och motivering kring den nya layouten. Designskissen är i detta läge en statisk bild (ofta får ni se en designskiss på startsidan och en undersida), dvs ingen programmering är ännu gjord utan vi avvaktar er feedback på förslaget och justerar samt skickar därefter ut eventuella nya skisser enligt era synpunkter. Läs mer om vår arbetsmodell här.

Responsive design

Vi bygger i stort sett alla nya webbplatser utifrån responsive design. Sitt namn till trots har dock egentligen inte responsive design så mycket med själva designarbetet att göra. Även om begreppet som sådant handlar om att layouten skall anpassa om sig utifrån vilken plattform besökaren surfar på är det framför allt i koden som arbetet med responsive design sker. Läs därför mer om detta under webbutveckling här.


Några projekt