Webbutveckling

Hos oss är alla webbutveckling självklart omsorgsfullt strukturerad och väl genomtänkt. Vi sätter en ära i att varje projekt skall vara lika ”fin” på baksidan, som den presenteras utåt.

Responsive Design

Vi programmerar alla webbplatser med s k Responsive Design. Detta innebär kort och gott att vi programmerar den bakomliggande koden och stilmallarna så att webbplatsen automatiskt anpassar sig utifrån vilken plattform besökaren surfar från, såsom smartphone, surfplatta, stor eller liten skärm osv. Med andra ord innebär responsiv design att man endast behöver en enda webbplats och slipper krångel med en separat mobilversion, en surfplatteversion etc.

Fördelen är kort och gott att man slipper problem med underhåll av flera versioner av företagets webbplats, tänkta att fungera för olika plattformar. Uppdateringarna blir också betydligt enklare och framförallt mer kostnadseffektiva då det alltid endast är en och samma källa som uppdateras.

Att programmera utifrån responsive design innebär att webbplatsens layout anpassar sig automatiskt med tex komprimerad meny, mindre bilder, bredd osv. utifrån vilken plattform besökaren surfar med. Det är alltid en och samma källa.

Öppen källkod (open source)

Vi använder oss gärna av öppen källkod när vi programmerar av den enkla anledningen att det inte finns någon poäng att slösa kundens pengar på att ”uppfinna hjulet på nytt” bara för att vi kan. Att använda öppen källkod ger också våra kunder en större säkerhet då lösningarna många gånger har stötts och blötts av mängder med andra utvecklare. Det blir helt enkelt ett snabbare och bättre resultat för dig som kund att vi utgår från gränssnittstekniska ramverk såsom Bootstrap och Foundation för att snabbt få grunden på plats. Vi använder oss av jQuery för gränssnittsteknisk logik och efterfrågas publiceringsverktyg där kunden själv kan uppdatera innehållet anser vi att WordPress är ett mycket kompetent verktyg som passar i de allra flesta sammanhang.

Att programmera med hjälp av öppen källkod är kostnadseffektivt och borgar för väl testade och genomtänkta lösningar. Dessutom minskar risken att du som kund hamnar i knät på en enda leverantör, då många webbyråer arbetar med samma verktyg som grund.

Lite av det vi gjort inom webb

funkykidz.se